Bestellen

U kunt snel en gemakkelijk een exemplaar van ‘Per Saldo, een komma verschil ‘ via deze website bestellen. U heeft ook de mogelijkheid het boek aan iemand cadeau te geven met een eigen unieke persoonlijke boodschap, dit kunt u doen door na ingave van het factuuradres te kiezen voor: "Factuuradres wijkt af van ontvanger adres".Wanneer u het formulier heeft ingevuld en de bestelling is geplaatst, krijgt u het boek bezorgd op het aangegeven adres. Afhankelijk van uw keuze of het factuuradres een andere dient te zijn, wordt het boek al dan niet vergezeld met de factuur. 

De opbrengsten uit de verkoop van het boek ‘PER SALDO, een komma verschil’ komen geheel ten goede aan de Stichting Per Saldo, een komma verschil’. Deze stichting, waarin kennis en geld ter beschikking wordt gesteld aan ondernemers die buiten hun toedoen in moeilijkheden zijn geraakt, is ook de zender van de factuur.Na het definitief vastleggen van de bestelling ontvangt u per e-mail een bevestiging.